O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 318/1097
Heslář
hypo- 
 
 
 

Stavba: hypo-, při tvoření od základů začínajících na samohlásku jen hyp- (hypestézie, hypacidita, hypalgezie, hypoxie, hyponymie).


Stavební prvek přejatých slov. Významy se odvíjejí od řec. předložky/předpony hypo(-) ,pod‘. Prvek vykazují především odborné termíny (nejčastěji z oblasti biologie a medicíny).


Prvek implikuje následující významy: (1) sníženou míru či nedostatek něčeho; v tomto významu často v lékařské terminologii v názvech chorobných stavů a funkčních poruch: hypoxie ‚nedostatečné zásobení organismu kyslíkem‘; hypotenze ‚snížený krevní tlak‘; pod. hypotyreóza, hypovitaminóza, hypoproteinemie, hypomnézie, hypoplazie, hyposialie; (2) umístění dole, vespod, v prostoru pod něčím: hypofýza ‚podvěsek mozkový‘, hypostáza ‚hromadění tekutiny (krve) ve spodních částech těla nebo orgánu‘; pod. hypotalamus, hypochondrie, hypokotyl, hypoblast; (3) podřízenost, závislost na něčem, nižší postavení: hyponymum ‚slovo podřazené‘, hypotaxe ‚podřadnost, závislost‘.


Mnohá slova jsou synchronně i přes zřetelné vyčlenění stavebního prvku hypo- slovotvorně zastřená a vysvětlitelná jen etymologicky ve vztahu ke slovům původního jazyka (např. hypochondrie z řec. hypochondrium ,podžebří‘ a to z chondros ,(prsní) chrupavka‘; podle obvyklé lokalizace zdravotních potíží do oblasti břicha, pod žebra), podobně hypotéka, hypotéza, hypokoristikon, hypostaze. Stavební prvek hypo- se často zřetelně vyděluje zejména na základě analogie se slovy příbuznými, která mají jiné stavební prvky prefixálního charakteru (např. hypotéza na pozadí slov protéza, syntéza), někdy v kontrastu s deriváty vykazujícími prvky opozitní, tj. ► hyper- u významů (1) a (3): hypotenzehypertenze; hyponymiehyperonymie, a ► epi- u významu (2): hypofýzaepifýza; hypoblast – epiblast.


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma="hyp.*"] dává po vyloučení derivátů s počátečním hyper- negativním filtrem 227 lemmat, z toho platných 153.

10 nejfrekventovanějších substantiv: hypotéka 2.762, hypotéza 1.634, hypochondr 83, hypochondrie 68, hypotalamus 55, hypofýza 55, hypoxie 45, hypotenze 30, hypotermie 29, hypoglykémie 24.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: hypoteční 1.312, hypotetický 392, hypochondrický 51, hypotéční 44, hypoalergenní 13, hypotalamický 12, hypoxický 12, hypotonický 8, hypotékový 8, hypoglykemický 7.

Sloveso: hypostazovat 1.


Stavební prvek hypo- se připíná výhradně k cizím základům. Výrazy s českými základy typu hyposplátka, hypodny jsou výsledkem procesu univerbizace (← hypoteční splátka/dny); srov. následující korpusové doklady: Banka zároveň dnešním dnem spouští pravidelné hypodny. Akci, při které nabízí různé výhody k hypotékám. – Stavební spořitelna nabízí nízkou hyposplátku, miliónový úvěr splácíte po 5750 Kč měsíčně.

JB

Heslo 318/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018