O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 224/1097
Heslář
epi- 
 
 
 

Stavba: epi-, při tvoření od základů začínajících na samohlásku jen ep- (epenteze, epanastrofa, epoxid).


Stavební prvek přejatých slov. Významy se odvíjejí od řec. předložky/předpony epi(-) ,nad, na, u, při‘.


Prvek implikuje následující významy: (1) směrem k něčemu, jako přídavek, potom, dodatečně: epiteton ‚básnický přívlastek‘, doslova ‚co je připojeno‘, epizoda ‚vedlejší příběh‘, doslova ‚co vstupuje‘, epigon ‚následovník‘, epenteze ‚vkládání hlásky‘, podobně epilog, epilepsie, epidemie, epigeneze, epifenomén; (2) nahoře, na povrchu, na něčem, v prostoru nad něčím: epifýza ‚nadvěsek mozkový‘, epiderma ‚pokožka‘, epigeický ‚žijící na povrchu půdy‘, podobně epitel, epicentrum, epidurální, epigastrium, epifytický.


Mnohá slova vykazující stavební prvek epi- jsou synchronně slovotvorně neprůhledná, objasnitelná jen etymologicky (např. epidemie z řec. epidēmios ‚rozšířený mezi lidmi‘ ← dēmos ‚lid‘). Sám stavební prvek epi- je často významově zastřený a vyděluje se především na základě analogie se slovy příbuznými vykazujícími jiné stavební prvky prefixálního charakteru (např. epigram na pozadí slov autogram, monogram, diagram, program ad.), někdy v kontrastu se slovem vykazujícím prvek opozitní: epifýza – hypofýza; epicentrum – hypocentrum; epigeický – hypogeický (srov. heslo ► hypo-).


SYN2010 – přejatá

Dotaz [lemma="ep.*"] dává 343 lemmat, z toho platných 185.

10 nejfrekventovanějších substantiv: epizoda 1.235, epidemie 1.227, epocha 1.167, epilog 203, epilepsie 137, epicentrum 128, epištola 95, epitaf 70, epigram 56, epitel 53.

10 nejfrekventovanějších adjektiv: epileptický 111, epochální 84, epizodní 79, epidemiologický 73, episkopální 54, epidemický 54, epoxydový 51, epifytický 37, epidurální 33, eponymní 32.

JB

Heslo 224/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018