O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 317/1097
Heslář
hypno- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. hypnos ,spánek‘; odkazuje ke spánku, i navozenému uměle. Příklady lemmat: hypnoterapie, hypnoterapeut, hypnogram, hypnoanalýza, hypnopedie, hypnagogický.

Heslo 317/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018