O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1070/1097
Heslář
z(e)- -et/-ět 
 
 
 

Stavba: z(e)- -(e/ět), kde (e/ě) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení; obojí odpovídá vzoru sází, popř. trpí.


Cirkumfix se připojuje k adjektivním základům: neklidnýzneklidnět. Vyjadřuje se jím dokonaný přechod do stavu pojmenovaného jmenným základem slovesa, který nezpůsobil externí činitel: zneklidnět, zrozpačitět, zcivilnět. Srov.: Karel Petra zneklidnil / *zneklidněl (pouze substandardně). Od externího činitele děje je třeba odlišovat jeho externí příčinu: Karel způsobil, že Petr zneklidněl.


Pokud má sloveso bezpředponový nedokonavý protějšek, který je výrazně méně frekventovaný, lze za odvozené od adjektiva považovat buď imperfektivum (nervóznínervóznětznervóznět) nebo perfektivum (nervózníznervóznětnervóznět).


SYN2010

Dotaz [((lemma="z.*et") | (lemma="z.*ět")) & (tag="V.*")] dává 410 lemmat, z toho 21 relevantních.

Všech 21 lemmat: zpozornět 300, znehybnět 252, znejistět 243, zneklidnět 95, zeštíhlet 55, zintenzivnět 33, zpřísnět 13, zpyšnět 11, zintenzívnět 8, zjemnět 6, zvýraznět 5, zploštět 4, znicotnět 4, zcivilnět 4, zlidštět 3, zvěcnět 3, znepozornět 3, zevšeobecnět 3, zbystřet 2, zvnitřnět 2, zesvětštět 2.


Většina sloves obsahujících řetězec z(e)- -et / z(e)- -ět byla odvozena prefixem ► z(e)-: zmizet, zdržet.

VV

Heslo 1070/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018