O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1068/1097
Heslář
z(e)- -a 
 
 
 

Stavba: z- -a / ze- -a.


Cirkumfixem se tvoří adverbia od substantiv (zjara ← jaro), adjektiv (zblízka ← blízký) nebo příslovcí (zdola ← dole). (Zakončení -a při adjektivním základu odpovídá koncovce genitivu ve staré jmenné deklinaci adjektiv.)


Cirkumfix vyjadřuje (1) směřování děje z nějakého prostorového východiska (zdaleka, zdola, zvnějška). Je součástí adverbií, která označují (2) způsob provedení děje (zpravidla, zdarma, zvolna, zeširoka), a adverbií s významem (3) časového určení (zjara, zrána).


U některých lexémů je obvyklá grafická variantnost: zjara / z jara, zpravidla / z pravidla.


SYN2010

Dotaz [(lemma="z.*a") & (tag="D.*")] dává 69 lemmat, z toho 51 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: zcela (↖2) 30.793, zhruba (↖2) 17.388, zrovna 15.509, zpravidla (↖2) 5.929, zdaleka (↖1) 5.076, zdarma (↖2) 4.681, zvolna (↖2) 2.999, znova (↖2) 2.759, zřídka (↖2) 2.516, zhluboka (↖1) 2.383, zblízka (↖1) 1.536, zlehka (↖2) 1.013, ztěžka (↖2) 862, zticha (↖2) 765, zleva (↖2) 757, zpola (↖2) 662, zpříma (↖2) 648, zdola (↖1) 581, zprava (↖2) 552, zprudka (↖2) 320.

Z dalších: zrána (↖3) 309.

VV

Heslo 1068/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018