O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 813/1097
Heslář
proti- -ský 
 
 
 

Stavba: proti- -sk(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: proti papeži → protipapežský. Z předložky proti se stává prefix (srov. též ► proti-), sufix odpovídá sufixu nejčastějšího vztahového adjektiva k základovému substantivu, tj. podoba sufixu, uplatnění sufixálních variant (-ký, -ovský, -cký, -ický) závisí na hláskovém zakončení substantivního základu (srov. ► -ský): proti islámu → protiislámský jako islámský; proti astmatuprotiastmatický jako astmatický; proti židůmprotižidovský jako židovský apod. Srov. též cirkumfixy ► proti- -ný (protizákonný); ► proti- -ní (protivládní); ► proti- -ový (protipovodňový).


Takto utvořená adjektiva mají význam (1) vystupující proti tomu, co je pojmenováno základovým substantivem: protikatolický ,namířený proti katolictví/katolíkům‘, podobně protináboženský, protifašistický, protihabsburský, protihitlerovský, protižidovský, proticarský, protikřesťanský; (2) zabraňující tomu / chránící před tím, co je pojmenováno základovým substantivem: protialergický ,zabraňující vzniku alergie či tlumící její příznaky‘, podobně protiepidemický, protiastmatický, protimalarický; (3) jsoucí v rozporu s tím, co je pojmenováno základovým substantivem: protivědecký ,odporující vědě/vědcům‘.


Některá adjektiva s řetězcem proti- -ský jsou slovotvorně nejednoznačná. Ne vždy lze jednoznačně odlišit cirkumfixaci od čisté prefixace. U adjektiv se základem cizího původu lze uvažovat i o tvoření reprefixací, tj. nahrazením cizí předpony anti- jejím českým ekvivalentem: protifašistický ← proti fašismu nebo též ← antifašistický; protimalarický ← proti malárii nebo též ← antimalarický.


SYN2010

Dotaz [lemma="proti.*[s,c]ký"] dává 150 lemmat, z toho relevantních 142.

Z frekvenčních pásem: 5 lemmat nad 100 dokladů, 46 s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: protiteroristický (↖1) 201, protikomunistický (↖3) 193, protiněmecký (↖1) 110, protižidovský (↖1) 110, protinacistický (↖1) 106, protifašistický (↖1) 96, protikuřácký (↖1) 96, protipirátský (↖1) 88, protisovětský (↖1) 76, proti­americký (↖1) 76, protihitlerovský (↖1) 50, protistranický (↖1) 41, protispolečenský (↖1) 37, protiruský (↖1) 35, protirakouský (↖1) 35, protisocialistický (↖1) 31, protihabsburský (↖1) 31, protiromský (↖1) 30, protievropský (↖1) 28, protináboženský (↖1) 28.

JB

Heslo 813/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018