O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 808/1097
Heslář
proti- 
 
 
 

Stavba: proti-.


Prefix se připíná I. k substantivům. Jejich význam modifikuje některým z následujících významů: (1) nacházející se na opačné, protilehlé straně: protipól ,opačný pól, pól ležící naproti‘, protipozice, protipohled ‚otočený záběr kamery‘; (2) pohybující se nebo působící v opačném směru: protivítr ‚vítr vanoucí v opačném směru vůči pohybu něčeho jiného‘, podobně protipohyb, protivlak, protiproud, protisměr, protitlak, protisíla, protichodec, protisvětlo; (3) soupeřící, konkurenční: protistrana ‚odpůrce ve sporu‘, protihráč, protikandidát, protinávrh, protiargument; (4) odvetný (u jmen označujících činnost, akci): protiútok ‚odvetný útok‘, podobně protiakce, protiofenzíva, protižaloba, protireformace; (5) s něčím bojující, něčemu zabraňující: protilátka ‚látka vznikající v organismu jako obrana proti cizorodým prvkům‘, podobně protilék; (6) vyrovnávající, vyvažující: protihodnota ‚hodnota za jinou hodnotu‘, podobně protiúčet, protislužba, protiváha, protizávaží.

 

II. Kadjektivům se prefix připojuje spíše výjimečně. Význam základových adjektiv modifikuje příznakem (7) místa, tj. ‚opačným směrem‘ nebo ‚na opačné straně‘: protijedoucí ‚jedoucí vůči něčemu v opačném směru‘, podobně protistojící, protipůsobící; protipoložený, protipostavený. U některých adjektiv se základem cizího původu je prefix proti- (8) náhradou cizího prefixu anti-: protisociálníantisociální; protihumánníantihumánní.


V některých případech je však sporné, zda jde o čistou prefixaci, reprefixaci (náhradu cizího prefixu českým), či cirkumfixaci: protibakteriálníbakteriální / antibakteriální / proti bakteriím.

 

SYN2010

Dotaz [lemma="proti.*"] dává 1.026 lemmat, ve vzorku o 276 lemmatech bylo 70 platných lemmat, tj. 25 %. Celkový předpokládaný počet platných lemmat je tedy 256.

Z frekvenčních pásem: 10 nad 100 dokladů, 63 s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: protiútok (↖4) 652, protisměr (↖2) 624, protilátka (↖5) 473, protihráč (↖3) 411, protiváha (↖6) 305, protijedoucí (↖7) 266, protipól (↖1) 220, protikandidát (↖3) 193, protistrana (↖3) 170, protislužba (↖6) 111, protiargument (↖3) 73, protihodnota (↖6) 72, protiopatření (↖5) 71, protivítr (↖2) 66, protireformace (↖4) 54, protiproud (↖2) 47, protipohyb (↖6) 41, protinávrh (↖3) 36, protiakce (↖4) 35, protitah
(↖4) 31.

Z dalších: protisociální (↖8) 2.

 

Ve slovech protivný, protiva, protivit se má řetězec proti status základového slova, nikoli předpony.


Prefix proti- se významně uplatňuje jako součást cirkumfixů, jimiž se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum. Cirkumfixy jsou zpracovány v samostatných heslech: ► proti- -ec, ► proti- -ní, ► proti- -ný, ► proti- -ový, ► proti- -ský.

JB

Heslo 808/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018