O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 810/1097
Heslář
proti- -ní 
 
 
 

Stavba: proti- -n(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Cirkumfixem se transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum: proti vládě → protivládní. Z předložky proti se stává prefix (srov. též ► proti-), sufix –ní odpovídá sufixu nejčastějšího vztahového adjektiva k základovému substantivu: proti ústavě → protiústavní podle ústavní; proti požáru → protipožární podle požární. Srov. též další cirkumfixy s prefixem proti- ► proti- -ný (protizákonný); ► proti- -ový (protipovodňový); ► proti- -ský (protievropský).


Takto utvořená adjektiva mají význam (1) zabraňující tomu / chránící před tím, co je pojmenováno základovým substantivem: protipožární ,zabraňující vzniku nebo šíření požáru‘, podobně protierozní, protikorupční, protiradiační, protiinfekční, protipěnivostní, protialergenní; (2) vystupující, protestující proti tomu, co je pojmenováno základovým substantivem: proticírkevní ,namířený proti církvi‘, podobně protivládní, protizápadní, protirežimní, protitotalitní, protihradní; (3) jsoucí v rozporu s tím, nerespektující to, co je pojmenováno základovým substantivem: protiústavní ,odporující ústavě‘, podobně protiprávní.

 

Některá adjektiva s řetězcem proti- -ní jsou slovotvorně nejednoznačná. Především u adjektiv se základem cizího původu lze uvažovat i o tvoření reprefixací, tj. nahrazením cizí předpony anti- jejím českým ekvivalentem: protimonopolní ← proti monopolům nebo též ← antimonopolní. Adjektiva, u nichž se nenabízí předložková vazba substantiva, hodnotíme primárně jako prefixační kalky: protisociální ← antisociální; protihumánní ← antihumánní.

 

SYN2010

Dotaz [lemma="proti.*ní"] dává 98 lemmat, z toho relevantních 67.

Z frekvenčních pásem: 6 lemmat nad 100 dokladů, 28 s 1 dokladem.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: protikorupční (↖1) 450, protiprávní (↖3) 414, protipožární (↖1) 241, protialkoholní (↖1) 179, protistátní (↖2) 154, protiústavní (↖3) 148, protivládní (↖2) 85, protikorozní (↖1) 69, protirežimní (↖2) 41, protizápadní (↖2) 32, protimonopolní (↖2) 32, protirevoluční (↖2) 28, proticírkevní (↖2) 26, protipěchotní (↖1) 24, protierozní (↖1) 20, protisluneční (↖1) 19, protiinflační (↖1) 11, protiokupační (↖2) 10, protiintegrační (↖2) 10, protitotalitní (↖2) 9.


Řetězec proti- -ní mají i adjektiva utvořená nikoli cirkumfixem, nýbrž prostou sufixací již prefigovaných substantiv: protireformační ← protireformace; protišpionážní protišpionáž.

JB

Heslo 810/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018