O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 809/1097
Heslář
proti- -ec 
 
 
 

Cirkumfixem je utvořeno substantivum protinožec (SYN: 2.894).


Nepřihlížíme k substantivům protichodec, protijezdec, protiumělec, protipapeženec apod., která jsou tvořena pouze prefixem proti-, dále k substantivům protiklausovec, protihitlerovec, proticastrovec, protibursíkovec, jejichž formant lze chápat buď také jako prefix (← hitlerovec), nebo jako cirkumfix (← proti Hitlerovi).

RN, JŠ

Heslo 809/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018