O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 792/1097
Heslář
post- -ový 
 
 
 

Stavba: post- -ov(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfix funguje z velké části jako afix synonymní cirkumfixu ► po- -ový. Někdy tak dochází k paralelnímu tvoření pomocí obou afixů (postsametový vedle posametový), jindy se každý cirkumfix spojuje s jinými základy. Při takové distribuci preferuje cirkumfix post- -ový cizí základy: postpunkový, postexilový, postgangliový. Jelikož není element post v češtině plně etablován jako předložka, není možné říci, že se i zde transponuje předložkový pád substantiva v adjektivum. Element post- je tedy možné považovat přímo za prefix, sufix je takový, jaký má vztahové adjektivum k základovému substantivu: postpunkový jako punkový. Takto odvozená adjektiva nesou význam jsoucí (časově nebo místně) po tom, co označuje základové substantivum (postpunkový ‚jsoucí po éře punku‘, postgangliový ‚nacházející se po, tj. za ganglií‘). Většinou mohou být tato adjektiva interpretována také jako odvozená od adjektiv pomocí prefixu post- (► post- I): punkovýpostpunkový, exilovýpostexilový, gangliovýpostgangliový. Této interpretaci napovídá i často doložená ortografická podoba s pomlčkou: post-punkový, post-rockový, post-hardcoreový.SYN2010

Všech 7 lemmat: postpunkový/post-punkový 23, postprůmyslový 10, postgangliový 9, post­sametový 1, post-bopový 1, post-hardcoreový 1, post-rockový 1.


Mezi nalezenými, ale zde nezohledňovanými výrazy jsou nejen pouhé řetězce nevykazující hledaný cirkumfix (postupový), ale i případy, ve kterých je sice element post identifikovatelný, není jej však možné považovat za součást cirkumfixu (postžiro → postžirový, postscriptpostscriptový). Srov. také ► post- II.

PN

Heslo 792/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018