O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 793/1097
Heslář
pra-/prach- 
 
 
 

Stavba: pra-/prach-.


Prefix se spojuje převážně se substantivními, adjektivními a adverbiálními základy. V ojedinělých případech se spojuje i se zájmeny (pranic, pražádný) nebo citoslovci (prachsakra).


Prefix pra- vyjadřuje (1) prvotnost, podstatnost, původnost (prales, prazdroj, pravěk, praotec) nebo (2) stupňování významu (pramálo, pranic, pražádný).


Dále vyjadřuje (3) příbuzenské vztahy: označuje osoby o generaci starší (prarodič, pradědeček, prababička), popř. mladší (pravnuk, pravnučka, pravnouče, praneteř, prasynovec).


Při tvoření od adjektiv a adverbií pojmenovává (4) jevy starší, záporné, nepříjemné: prastarý, pravěký, prapodivný, pradávný, prazvláštní. V této funkci má prefix i podobu prach-; ta je expresivní a ještě víc zesiluje význam: prachobyčejný, prachsprostý, prach­bídně, prachbídný, prachmizerný.


Někdy se prefix i opakuje (především při vyjadřování příbuzenských vztahů), např. prapradědeček, praprapředek, prapradávný, prapravelryba, v korpusu SYN je doloženo opakování prefixu až desetkrát.


SYN2010

Dotaz [lemma="pra.*"] dává 1.297 lemmat, z toho relevantních 431 lemmat.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: prales (↖1) 2.042, prastarý (↖4) 1.310, prarodič (↖3) 658, pravěký (↖4) 560, prapodivný (↖4) 430, prazdroj (↖1) 416, pradávný (↖4) 406, pramálo (↖2) 358, pravěk (↖1) 332, pradědeček (↖3) 258, praotec (↖1) 241, prazvláštní (↖4) 239, prababička (↖3) 232, pralesní (↖1) 225, pranic (↖2) 205, prastrýc (↖3) 156, praděd (↖1) 143, prapůvodní (↖1) 143, prapředek (↖1) 141, pražádný (↖2) 125.

S opakováním: prapradědeček (↖3) 46, prapradávný (↖2) 1.

S variantou prach-: prachobyčejný (↖4) 52, prachsprostý (↖4) 37, prachbídně (↖4) 24, prach­bídný (↖4) 24, prachmizerný (↖4) 17, prachmizerně (↖4) 10, prachsprostě (↖4) 10.

JK

Heslo 793/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018