O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 746/1097
Heslář
plagio- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. plagios ,šikmý, příčný‘; nese význam ,nesouměrný, šikmý‘. Příklady lemmat: plagioklas, plagiodon, plagiotropický, plagiosaurus, plagioklasový, plagiocefalie.

KN

Heslo 746/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018