O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 747/1097
Heslář
-plastika 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. plastikos ,modelářský‘; odkazuje k uměle dotvořeným tkáním. Příklady lemmat: angioplastika, valvuloplastika, keratoplastika, aloplastika, skleroplastika.

KO

Heslo 747/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018