O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 544/1097
Heslář
mezi- -í 
 
 
 

Stavba: mezi- -(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru stavení.


Cirkumfixem se tvoří substantiva ze substantiv, resp. z předložkových spojení mezi+ substantivum. Takto odvozená substantiva nesou význam nacházející se (místně či časově) mezi několika exempláři/částmi toho, co označuje základové substantivum: meziříčí se nachází mezi řekami, mezidobí je období mezi dvěma dobami.


SYN2010

Lemmat 26

Všech 26 lemmat: meziříčí 1.506, mezidobí 158, mezikruží 31, mezižebří 14, mezihrudí, mezivládí 7, mezihoří 4, mezipalubí 4, mezisloupí 4, mezičasí 4, mezinoží 3, meziaktí 2, mezibraní 2, mezihvězdí 2, mezipodešví 2, meziarší 1, mezidveří 1, meziloží 1, meziprstí 1, meziřadí 1, meziřečí 1, mezirtí 1, mezistraní 1, mezistění 1, mezistropí 1, mezisvětí 1.

PN

Heslo 544/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018