O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 543/1097
Heslář
mezi- 
 
 
 

Stavba: mezi-.


Prefix se spojuje zejména se substantivními základy. Slova takto odvozená označují to, co označuje již základové substantivum, dodává jim ale význam (1) nacházející se (místně či časově) mezi dalšími dvěma exempláři/částmi téhož: mezipatro ‚patro mezi dvěma jinými patry‘, mezihra ‚hra mezi dvěma jinými hrami‘. Tento význam se často dále mění ve význam (2) přechodný/provizorní/částečný: mezisklad, meziprodukt, mezihostitel. Hranice mezi oběma významy není ovšem vždy zcela ostrá: mezi­období. V ojedinělých případech se prefix mezi- připojuje i k jiným než substantivním základům: mezilehlý.


Prefix mezi- vystupuje také jako součást cirkumfixů. Maximálně pěti neproblematickými lemmaty jsou v SYN2010 doloženy tyto cirkumfixy:


mezi- -ální: mezifrontální, mezikontinentální, meziregionální, mezisemestrální

mezi- -ární: mezidisciplinární, meziliterární, mezimolekulární, meziplanetární

mezi- -ovní: mezibankovní, mezikastovní


Samostatná hesla mají tyto cirkumfixy: ► mezi- -í, ► mezi- -ní, ► mezi- -ný, ► mezi- -ový, ► mezi- -ský.


SYN2010

Lemmat 126. Z frekvenčních pásem: 3 lemmata nad 100 dokladů, 19 lemmat nad 10 dokladů, 46 lemmat mezi 10 a 2 doklady, 58 lemmat po 1 dokladu.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: mezihra (↖1) 121, mezipřistání (↖2) 113, mezistupeň (↖1) 102, mezičas (↖1) 94, mezititulek (↖1) 88, mezipatro (↖1) 76, mezilehlý (↖1) 70, mezičlánek (↖1) 66, meziprostor (↖1) 46, mezisklad (↖2) 43, meziprodukt (↖2) 38, mezivrstva (↖1) 30, mezistanice (↖1) 26, mezisoučet (↖2) 25, mezihostitel (↖2) 24, mezifáze (↖1) 20, mezispotřeba (↖2) 18, mezistěna (↖1) 15, mezikrok (↖1) 14, mezimozek
(↖1) 13.

PN

Heslo 543/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018