O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 532/1097
Heslář
meningo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Pravděpodobně z řec. mēnȳnx ,plena‘; nese význam ,vztahující se k mozkovým plenám‘. Příklady lemmat: meningokok, meningoencefalitida, meningosepticum, meningomyelitida, meningotropní, meningoradikulitida, meningocel.

KN

Heslo 532/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018