O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 531/1097
Heslář
memo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Odkazuje k lat. slovům meminī, memor týkajícím se paměti, ale dnes spíše zkráceno z angl. memory ,paměť‘; nese význam ,týkající se paměti, zapamatování‘. Příklady lemmat: memobox, memoromán, memogram, memoatlet, memokrystal, memolístek.

KN

Heslo 531/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018