O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 248/1097
Heslář
extra- 
 
 
 

Stavba: extra-. (Ve formě některých přejatých slov lze najít variantu extro-. Původní rozdíl extrō ,ven‘ × extrā ,venku‘ není ani v latinských slovech vždy zřetelný.)


Stavební prvek přejatých slov. Jeho významy se odvíjejí od lat. předložky extrā ‚mimo/zvlášť‘. Prvek extra- nese významy mimořádný/zvláštní; oddělený; ven.


Prvek extra- čeština přijala jako prefix; spojuje se tedy i se základy slov domácích (extralibový), popř. silně zdomácnělých (extrašampon), a může vystupovat i jako část cirkumfixu, např. extra- -ový (textextratextový), proto může být dnes považován za odvozovací prostředek češtiny. Nesamozřejmost prefixu vede někdy k psaní se spojovníkem.


SYN2010 – přejatá

10 nejčastějších substantiv: extraliga 3.173, extrapolace 101, extravagance 80, extrovert 48, extradice 29, extroverze 16, extravilán 13, extrasystola 8, extranet 4, extravagantnost 3.

10 nejčastějších adjektiv: extravagantní 277, extrovertní 65, extradiční 18, extrasolární 11, extrapolovaný 11, extracelulární 11, extrapolační 4, extrapyramidový 3, extranetový 2, extrakapsulární 1.

1 sloveso: extrapolovat 32.


SYN2010

Všech 24 lemmat: extratřída/extra-třída 46, extrabuřt 8, extrasilný 2, extračirý 1, extradlouhý 1, extradosed 1, extrakousek 1, extralibový 1, extraoblečení 1, extraosvěžující 1, extrapadouch 1, extraplíce 1, extraporce 1, extrastranický 1, extrasuperinterhotel 1, extrasvaly 1, extrašampon 1, extraširoký 1, extratajemný 1, extratenký 1, extratvrdý 1, extravýtečně 1, extrazábavnost 1, extra-divadelně 1.


Zdá se, že od výskytů typu extra-třída je plynulý přechod k psaní zvlášť extra třída. Pisatelé mohou způsobem psaní naznačit, že zápisem extratřída/extra-třída míní ‚zvláštní třída‘, zatímco zápisem extra třída míní ,třída navíc‘. Psaní zvlášť jsme nesledovali.


PN

Heslo 248/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018