O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 249/1097
Heslář
-ezna/-ezka 
 
 
 

Zdánlivě přechýlené slovo princezna (SYN: 55.954) vzniklo adaptací slov  princ-ess(e)/Prinzessin, nikoli českým přechýlením substantiva princ. Stejně hodnotíme jeho o několik řádů řidší, regionálně omezenou variantu princezka (5). Na adaptaci se podílely sufixy ► -na, ► -ka.


Další doklady s koncovým řetězcem ezna jsou překlepy nebo propria. S řetězcem ezka se najde řada apelativ: stezka (tím méně ke kompozitům cyklostezka, hipostezka, kardiostezka aj.), dále přezka, ke slovům obsahujícím základ sloves léztřezat, např. průlezka, dřevolezka, zářezka, dýhořezka.

RN, JŠ

Heslo 249/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018