O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 250/1097
Heslář
-ež 
 
 
 

Stavba: -ež(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru píseň.


Sufix - má jen několik odvozenin od základů přídavných jmen a sloves, které se z dnešního pohledu mohou zdát i neodvozené (drůbež, verbež). Slova odvozená od přídavných jmen pojmenovávají (1) skupinu nositelů vlastnosti: mladýmládež. Slova odvozená od sloves označují (2) názvy dějů: loupitloupež. V ojedinělých případech není ani tato hranice zcela pevná: verbež (skupina osob kdovíkde „naverbovaná“) ← verbovat.


SYN2010

Všech 5 lemmat: mládež (↖1) 5.453, krádež (↖2) 3.275, loupež (↖2) 1.307, drůbež (↖1) 794, verbež (↖1) 45.

PN

Heslo 250/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018