O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 234/1097
Heslář
-ešík 
 
 
 

Název nositele vlastnosti stařešík (TSČ2) není v korpusu SYN doložen.


S hledaným řetězcem se najdou propria (Bešík, Benešík, Grešík), z apelativ jen jednovýskytová slova tešík, plešík, mešík, pešík.

RN, JŠ

Heslo 234/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018