O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 233/1097
Heslář
-est 
 
 
 

Stavba: -est(0), kde (0) reprezentuje koncovky vzoru kost.


Sufixem jsou v dnešní češtině utvořena pouze dvě slova: od slovesa bolet bolest a od adjektiva svěžísvěžest. (Vznikl jako měkká varianta sufixu ► -ost.)


V korpusu se i na frekvenční špičce najdou četné příklady řetězce -est, u nichž nejde o sledovaný sufix – ať jsou to samostatná slova nebo koncové části slov: best, test, fest, invest, forest, protest; z domácích šest, trest, čest, křest, lest.


SYN2010

Obě lemmata: bolest 12.420, svěžest 319.

Heslo 233/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018