O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1058/1097
Heslář
xeno- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. xenos ,cizí, cizinec‘; nese význam ,cizí, týkající se cizince/cizinců, něčeho cizího‘. Příklady lemmat: xenofobie, xenofobní, xenofob, xenotransplantace, xenobiotikum, xenogenní, xenoglosie, xenochemie.

KN

Heslo 1058/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018