O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1059/1097
Heslář
xer(o)- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. xeros ,suchý‘; nese význam (1) ,vztahující se k suchosti, suchý, sucho-‘, (2) mechanicky zkráceno z ← xerografie ,reprodukční technika založená na využití suchých barev‘; odkazuje k této technice. Příklady lemmat: xerokopie (2), xerografie (1), xerotermní (1), xerogram (1), xerostomie (1), xerofyt (1), xeroderma (1), xeromorfní (1), xerofilie (1), xeromateriál (2), xeroftalmie (1; podoba xer-), xeroknížka (2), xerotrachea (1), xerokarp (1).

KN

Heslo 1059/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018