O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1022/1097
Heslář
vakuo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z lat. vacuus ,prázdný‘; nese význam ,vztahující se k vakuu, vzduchoprázdnu‘. Příklady lemmat: vakuometr, vakuopress, vakuokompresor, vakuoterapie, vakuolis, vakuokompresní.

KN

Heslo 1022/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018