O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1024/1097
Heslář
vědecko- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z čes. věda (← vědět); nese význam ,vztahující se k vědě, vědcům, badatelský, výzkumný‘. Příklady lemmat: vědeckotechnický/vědecko-technický, vědeckovýzkumný/vědecko-výzkumný, vědeckofantastický/vědecko-fantastický, vědecko-pedagogický/vědeckopedagogický, vědecko-populární, vědecko-historický, vědecko-naučný, vědecko-vojenský, vědecko-poradní, vědecko-etický.

KN

Heslo 1024/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018