O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 920/1097
Heslář
speleo- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. spēlaion ,jeskyně‘; nese význam ,vztahující se k jeskyním‘. Příklady lemmat: speleolog, speleologie, speleoterapie, speleopotápěč, speleozáchranář, speleoalpinismus, speleoarcheolog, speleoklub, speleofotografie.

KN

Heslo 920/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018