O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 919/1097
Heslář
speed- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z angl. speed ,rychlost, tempo, řítit se, spěchat‘; může nést význam ,zrychlený, orientovaný na rychlost‘, ale i ,související s drogou zvanou speed (s amfetaminem)‘.278 Příklady lemmat: speedmetalový, speedbar, speed­trial, speedway, speedmetal, speedball, speeddating, speedrockový, speedfolk.

KN, JŠ

278   Významy v tomto případě nečíslujeme a neodlišujeme příklady lemmat jejich čísly. Důvodem je nezpracovanost řady slov, takže např. u výrazu speedtrial není jisté, který význam nese.

Heslo 919/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018