O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 742/1097
Heslář
piko- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Možná mechanicky zkrácený stavební prvek z it. piccolo ,malý‘; nese význam (1) ‚malý‘, (2) ve spojení s měrnými jednotkami vyjadřuje 10–12. Příklady lemmat: pikobuňka (1), pikolitr (2), pikometr (2), pikodružice (1), pikosatelity (1), pikovláček (1), pikovrtulník (1), pikowatt (2).

KO

Heslo 742/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018