O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 743/1097
Heslář
pikto- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z lat. pictus ,namalovaný‘; nese význam ‚týkající se obrazu/vyobrazení‘. Příklady lemmat: piktogram, piktograf, piktografický.

KO

Heslo 743/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018