O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 646/1097
Heslář
o-/ob(e)- -it/-ít/-nit 
 
 
 

Stavba: o-/ob(e)- -(n)(i/í)(t), kde variantu ob- mají některé odvozeniny, (e) vokalizuje prefix, (n) mají některé deriváty; dále: (i/í) reprezentuje podoby kmenotvorného sufixu, (t) reprezentuje soubor slovesných zakončení, obojí odpovídá vzoru prosí, popř. trpí. Vedle běžné podoby s krátkým kmenotvorným i se v podobě kmene pro infinitiv objevují i slovesa s dlouhým í (obelstít, omdlít).


Cirkumfixem se tvoří slovesa od sloves, substantiv, adjektiv, okrajově od zájmen. Jako spoluformant se objevuje reflexivizační se.


I. Od sloves se tvoří slovesa s významem (1) kauzativním (obsadit, oběsit, opojit) někdy kombinovaným (1a) kauzativum + provádění děje kolem dokola (obstoupit).


II. Od substantiv se tvoří slovesa s významem (2) opatřit/vybavit čím: omezit, ocenit, opepřit, oplotit, opentlit, obednit, opláštit, okysličit, opylit, opeřit, okřídlit, opouzdřit se, otelit se, olistit se, s vloženým -n- např. ovlivnit, odůvodnit, oplodnit. Lexikalizované je oslovit, pův. obrátit se na někoho ← slovy, a ohromit, pův. působit dojmem ← hromu.


III. Od adjektiv a zřídka od zájmen se tvoří slovesa s významem (3) získání/dodání vlastnosti: oznámit, obnovit, objasnit, oživit, otupit, osmělit se, oteplit se – osvojit si. Lexikalizované je opravit, tedy učinit ← pravým, ‚učinit správně fungujícím‘.


SYN2010

Dotaz [lemma="o.*[ií]t" & tag="V.*"]

N filtr [lemma="(od.*)|(otev.*)" & lemma!="(odol.*)|(odůvodn.*)|(odír.*)|(odrat)|(odív.*)|
(odrhnout)|(odrb.*)|(odrol.*)|(odrátovat)|(odušev[nň].*)|(odout)|(odu[sš].*)|(odrás.*)|
(odých.*)|(oduml.*)|(odund.*)"]

dává 241 lemmat, z toho 92 relevantních.

20 lemmat s nejvyšším počtem dokladů: oznámit (↖3) 12.091, ovlivnit (↖2) 6.600, omezit (↖2) 5.673, obsadit (↖1) 4.516, oslovit (↖2) 4.481, ocenit (↖2) 4.472, obvinit (↖2) 4.072, opravit (↖3) 3.840, obnovit (↖3) 3.178, osvobodit (↖2) 2.195, objasnit (↖3) 1.745, oživit (↖3) 1.574, oslabit (↖3) 1.283, obohatit (↖3) 1.169, ohromit (↖2) 1.011, oprávnit (↖2) 1.004, osvojit (↖3) 890, okouzlit (↖2) 823, omdlít (↖3) 793, obdařit (↖2) 705.

Z dalších: oběsit (↖1) 552, obstoupit (↖1a) 104, opojit (↖1) 80.


Za slova odvozená cirkumfixem o-/ob(e)- -it/-ít/-nit nepokládáme: a) slovesa tvořená prefixem ► o-/ob(e)- (objevit); b) slovesa tvořená prefixem ► od-/ode- (viz formulace dotazu); c) slovesa náhodně začínající na o (opičit se). V korpusu 2010 je jich celkem 149 lemmat (viz výše) a do statistik zařazena nejsou.

KO

Heslo 646/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018