O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 642/1097
Heslář
o-/ob(e)- -a 
 
 
 

Stavba: o-/ob(e)- -(a), kde (a) reprezentuje soubor koncovek vzoru žena.


Cirkumfixem jsou utvořena substantiva ze slovesných kořenů, k nimž nejsou doložena příslušná prefigovaná slovesa. Výsledkem jsou jména stavů a dějů. V některých případech je lze popsat pomocí slovesa s jiným prefixem nebo bez prefixu (např. obava je stav, kdy se něčeho bojíme, obživa je to, co slouží k živení). Často je motivace synchronně nezřetelná (ostuda od slovesa stydět se, obleva od slovesa lít), nebo zastřená: ochota souvisí etymologicky se slovesem chtít.


SYN2010

Dotaz [lemma="o.*a" & lemma!="od.*" & lemma!="(.*ba|.*ita|.*ka|.*na|.*áda)" & tag= "NNF.*"] dává 81 lemmat, z toho 5 relevantních.

Všech 5 lemmat: obava (↖1) 9.098, ochota (↖1) 1.461, ostuda (↖1) 1.442, obživa (↖1) 818, obleva (↖1) 169.


Za substantiva utvořená cirkumfixem o-/ob(e)- -a nepokládáme ta, která jsou konvertovaná ze sloves s prefixem ► o-/ob(e)- (např. oprava, oslava, obloha, ohrada, opora, opěra, osvěta) a substantiva náhodně obsahující zadaná písmena (např. opera, osa, oáza,
obora
), přestože v některých případech lze najít synchronně zcela neprůhlednou etymologickou souvislost s českým slovesem či slovesným kořenem jiného původu.

KO

Heslo 642/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018