O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 600/1097
Heslář
nad- -0 
 
 
 

Stavba: nad- -(0), kde (0) reprezentuje soubor koncovek vzoru hrad.


Cirkumfixem se I. od sloves tvoří (1) názvy dějů a jejich výsledků: nadhled, nadpis, nadhoz, nadhmat. V některých případech vyjadřuje derivát (2) jiný vztah ke slovesu: nadjezd, nadchoz jsou spíš názvy staveb jako prostředků k realizaci děje.


II. Od substantiv se z předložkových pádů tvoří (3) názvy stavů ap.: co je nad průměr/průměrem, vytváří nadprůměr; pod. nadplán, nadpočet. Tvoření z akuzativních vazeb typu co jde nad úvazek, je nadúvazek, se formálně těžko rozeznává od prosté prefixace.


Příslovce vytvořené stejným formálním prostředkem (ale nezahrnuté do frekvenční zprávy) je nadobyčej.


SYN2010

Dotaz nad.+[bcčdďhjklmnprřsštťvzž] s omezením na substantiva dává 63 lemmat, z toho 9 platných.

Všech 9 lemmat: nadhled (↖1) 795, nadpis (↖1) 245, nadjezd (↖2) 98, nadhoz (↖1) 56, nadprůměr (↖3) 30, nadchod (↖2) 26, nadplán (↖3) 7, nadpočet (↖3) 3, nadhmat (↖1) 2.


Z nezohledněných nálezů: slova tvořená sufixem -ec: nadšenec, nadutec; sufixem -ost: nadřazenost, nadpřirozenost, nadměrnost, nadupanost; slova, která chápeme jako utvořená jen prefixem nad-: nadporučík, nadučitel, nadtitul, nadstát, nadčeleď, nadprodukt (vytvořený s oporou ve slově nadprodukce), nadproud. Jde i o slova tvořená jinými cirkumfixy: nad- -ek (nadbytek, nadbřišek), nad- -(n)ík (nadhlavník, nadsvětlík).

Heslo 600/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018