O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 603/1097
Heslář
nad(e)- -ný 
 
 
 

Stavba: nad-/nade- -n(ý), kde (ý) reprezentuje soubor koncovek vzoru mladý.


Cirkumfixem se předložkový pád substantiva transponuje v adjektivum a nabývá význam jsoucí nad základovým substantivem v konkrétním (prostorovém) i přeneseném (hierarchickém) slova smyslu: nad hvězdami → nadhvězdný, nad počet → nadpo­četný.

 

Substantiva téhož významu se tvoří také cirkumfixy ► nad- -ní, ► nad- -ový, ► nad- -ský.


SYN2010

Dotaz [lemma="nad[^aáěéiíoóuůyý].*[^aáeě]ný" & tag="AA.*"] dává 14 lemmat, z toho 7 relevantních.

Všech 7 lemmat: nadměrný 1.342, nadbuněčný 21, nadpočetný 13, nadrozměrný 8, nadsmyslný 6, naddějinný 5, nadhvězdný 3.


Počáteční řetězec nad(e) a koncový řetězec mají i adjektiva, která nejsou tvořena příslušným cirkumfixem nad(e)- -ný. Jedná se o adjektiva tvořená prefixem ► nad- a adjektiva tvořená z pasivních participií sloves s prefixem nad- (viz formulace dotazu). Ta do statistik nezapočítáváme.

KO

Heslo 603/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018