O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 602/1097
Heslář
nad(e)- -ní 
 
 
 

Stavba: nad-/nade- -n(í), kde (í) reprezentuje soubor koncovek vzoru jarní.


Cirkumfixem se předložkový pád substantiva transponuje v adjektivum a nabývá význam jsoucí nad základovým substantivem v konkrétním (prostorovém) i přeneseném (hierarchickém) slova smyslu: nade dveřmi → nadedveřní, nad třídami → nadtřídní.

 

Substantiva téhož významu se tvoří také cirkumfixy ► nad- -ný, ► nad- -ový, ► nad- -ský.


SYN2010

Dotaz [lemma="nad[^aáěéiíoóuůyý].*[^aáeě]ní" & tag="AA.*"] dává 27 lemmat, z toho 14 relevantních.

Všech 14 lemmat: nadzemní 564, nadstátní 18, nadstřešní 10, nadtřídní 4, nadresortní 3, nadvodní 2, nadtarifní 2, nadedveřní 2, naddůlní 2, nadústavní 1, nadstropní 1, nadkontinentální 1, nadhraniční 1.


Počáteční řetězec nad(e) a koncový řetězec mají i adjektiva, která nejsou tvořena příslušným cirkumfixem nad(e)- -ní. Jedná se o adjektiva tvořená prefixem ► nad-. Ta do statistik nezapočítáváme.

KO

Heslo 602/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018