O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 598/1097
Heslář
na- -u 
 
 
 

Stavba: na- -u.


Cirkumfixem se okrajově tvoří (1) adverbiální spřežky. Z lokálu maskulin a neuter vznikla adverbia místa odpovídající na otázku (1a) kde? (navrchu), z akuzativu feminin adverbia místa odpovídající na otázku (1b) kam? (nahoru). Z předložkových pádů jmen (substantiv i jmenných tvarů adjektiv) všech rodů vznikly (2) idiomatické spřežky naživu, narovinu, nalevačku. Za resufixaci lze považovat přeskakování/přeskok → napřeskáčku. Zastřenou motivaci má namaděru. Spřažením předložkové fráze vznikly (3) citoslovečné spřežky (namouvěru, namoudušu206).


SYN2010

Dotaz ([lemma="na.*u"] & [tag="D.*"]) dává 13 lemmat, z toho 10 relevantních. 207 Frekvenční špička představena níže, 2 nad 1.000 dokladů, 1 nad 100 dokladů, 4 nad 10 dokladů.

Všech 10 lemmat: nahoru (↖1b) 8.815, naživu (↖2) 1.637, nablízku (↖2) 642, naspodu (↖1a) 87, navrchu (↖1a) 83, narovinu (↖2) 17, napřeskáčku (↖2) 13, namouvěru (↖3) 6, namaděru (↖2) 5, nalevačku (↖2) 4.


Řetězec na- -u mají i adverbiální spřežky (vč. nekodifikovaných), které obsahují jiný prefix nebo jinou koncovku: nadmíru, najednou, namátkou.

KO

206   Citoslovečná spřežka namouduši je interpretována automatickou morfologickou analýzou jako částice, zatímco regionální varianta namoudušu není rozpoznána automatickou morfologickou analýzou, a není tudíž započítána do statistik.

207   S ohledem na fakt, že se řada spřežek vyskytuje v úzu ve dvou pravopisných variantách (psáno dohromady/zvlášť), se v korpusech objevují i další „kandidáti“. Automatická morfologická analýza je nezachycuje, protože neodpovídají kodifikaci užité v příslušném nástroji. Nelze ovšem rozlišit (zejména v případě, že jde o výskyty s frekvencí 1/ hapaxy), zda se jedná o překlep, či záměr autora svědčící o pohybu v úzu. Frekvenci vyšší než jedna mají např. na oplátku (697) naoplátku (9), na potvoru (58) napotvoru (4), na hniličku (4) nahniličku (3), na pozoru (339) napozoru (2), ale i regionální varianta nahóru (4).

Heslo 598/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018