O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 508/1097
Heslář
logo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. logos ,slovo‘; nese význam ,týkající se řeči, slov‘. Příklady lemmat: logopedický, logotyp, logoped, logoterapie, logopedka, logofobie, logocentrismus, logograf, logomanuál, logotest.

KN

Heslo 508/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018