O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 507/1097
Heslář
-logie 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec. -log(e)iā ,nauka‘; nese význam ,nauka o tom, co je vyjádřeno první částí kompozita‘. Příklady lemmat: technologie, ideologie, ekologie, psychologie, biologie, mytologie, mineralogie, kynologie, urologie, toxikologie.

KN

Heslo 507/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018