O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 295/1097
Heslář
hetero- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. heteros ,jiný, odlišný‘; nese význam (1) ,odlišnost, různost složky vyjádřené druhou částí kompozita‘, (2) ,sexuální orientace na opačné pohlaví‘. Příklady lemmat: heterosexuální (2), heterosexuál (2), heterogenita (1), heterozygot (1), heterocyklický (1), heterostruktura (1), heterosexuálka (2), heteroreceptor (1), heterotrofie (1).

KN

Heslo 295/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018