O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 294/1097
Heslář
hepato- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. hēpar, gen. hēpatos ,játra‘; nese význam ,vztahující se k játrům, jaterní‘. Příklady lemmat: hepatocyt, hepatotoxický, hepatolog, hepatomegalie, hepatoprotektivum, hepatotropní, hepatocelulární, hepatokarcinom, hepatozoonóza.

KN

Heslo 294/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018