O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 272/1091
Heslář
fyto- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. fyton ,rostlina‘; nese význam ,týkající se, pocházející z rostlin, zelené hmoty‘. Příklady lemmat: fytoplankton, fytofarmakum, fytomasa, fytopatologie, fytohormon, fytoterapeut, fytofágní, fytopalivo, fytotoxický.

KN

Heslo 272/1091
Poslední aktualizace obsahu webu:   30 1 2017