O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 275/1097
Heslář
fyzio- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. fysis ,přirozenost, tělesná podoba‘; nese význam (1) ,vztahující se k přírodě, přírodní, organický‘, (2) ,vztahující se, zaměřený na fyzickou kondici‘. Příklady lemmat: fyziologie (1), fyziognomie (1), fyziolog (1), fyziokrat (1), fyziotyp (1), fyzioplán (2), fyzioplastika (1), fyziokouč (2), fyziopilates (2), fyziotest (2), fyzioterapie (1), fyzioterapeut (1), fyzioball ,míč, na kterém se cvičí‘ (2), fyziodetekční (1).119

KN, JŠ


119   Fyziodetekční vyšetření neboli fyziodetekce je běžně známá jako detektor lži. Při takovém vyšetření se odečítají tělesné projevy v závislosti na podnětech.

Heslo 275/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018