O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 221/1097
Heslář
entero- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. enteron ,střevo‘; nese význam ,vztahující se ke střevu, střevní‘. Příklady lemmat: enterokok, enterovir, enterotoxin, enterokolitida, enteroskopie, enterocyt, enterokapsle, enterobiopsie, enterohepatický, enterobakterie.

KN

Heslo 221/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018