O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 220/1097
Heslář
-eno 
 
 
 

Řadí se sem neparticipiální názvy prostředků typu přadeno (SYN: 103), kde je zatemněný hláskový vztah k přede/předl; dále názvy výsledků děje: poleno (3.180), které má synchronně nejasný vztah k půlit. Na etymologické úrovni lze uvažovat o slově vřeteno vrtět (1.370).


Mezi doklady převažují staré (e)n-kmeny, tj. rameno, koleno, temeno, břemeno, semeno, plemeno aj., dále trpná příčestí typu zataženo. Zvláštním typem jsou substantiva nadpřirozeno (616), vznešeno (67), přirozeno (42); ta jsou však odvozena od adjektiv nadpřirozený, vznešený, přirozený.

RN, JŠ

Heslo 220/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018