O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 48/1097
Heslář
arci- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Souvisí s řec. archē ,počátek‘; nese význam ,velký, obzvláštní, hlavní, vedoucí‘; uplatňovala se i v hierarchii titulů, názvů správních území ap. Příklady lemmat: arcibiskup, arcidiecézní, arcivévoda, arciděkan, arcilotr, arcikacíř, arciďábel, arcikomunista, arcidílo. Srov. ► erc-.

KN

Heslo 48/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018