O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 228/1097
Heslář
erc- 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z něm. podoby výrazu ► arci-; nese význam ,velký, zásadní, opravdový‘, většinou i expresivitu. Příklady lemmat: erckaufér, erckonzerva ,obzvláštní konzervativec‘, ercbaba, ercpodmanivý, ercpastýř ,arcibiskup‘, ercčeský.

KN, JŠ

Heslo 228/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018