O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 1009/1097
Heslář
-ula 
 
 
 

Stavba: -ul(a), kde (a) reprezentuje koncovky vzoru žena.


Sufixem se v současné češtině nová pojmenování netvoří. Substantivum šikula pojmenovává nositele vlastnosti (← šikovný). Substantivum dědula je expresivní modifikací jména děd/děda. Substantivum papula bylo zřejmě odvozeno od slovesa papat. Motivace jména hejhula je nejasná, možná je původu citoslovečného.


SYN2010

Dotaz [(lemma=".*ula")&(tag="N.*")] dává 172 lemmat, z toho 5 relevantních:

Všech 5 lemmat: šikula 53, dědula 30, Šikula 26, papula 14, hejhula 5.

VV

Heslo 1009/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018