O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 911/1097
Heslář
-sofie/-zofie 
 
 
 

První část přejatých i hybridních složených slov. Z řec. sofiā ,znalost, moudrost‘; nese význam ,věda‘, zvláště zahrnuje-li spekulace o smyslu (× ► -logie, ► -nomie). Příklady lemmat: filozofie, teozofie/theosofie, antroposofie, ekosofie, ekofilosofie.

Heslo 911/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018