O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 669/1097
Heslář
-opie 
 
 
 

Druhá část přejatých složených slov. Z řec.-lat. -ōpia od řec. ōps ,oko‘; vyjadřuje zpravidla oční vadu. Příklady lemmat: presbyopie (stařecká vetchozrakost), myopie (krátkozrakost), amblyopie (tupozrakost), diplopie, hypermetropie/hyperopie (dalekozrakost), ametropie, hemeralopie (šeroslepost).

Heslo 669/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018