O slovníkuAparát a literaturaHeslářRejstřík podob afixů
Heslo 668/1097
Heslář
oo- 
 
 
 

První část přejatých složených slov. Z řec. ōon ,vejce‘; nese týž význam; srov. ► ovo- I. Příklady lemmat: oocyt, oocysta, ootéka, oogeneze, oospora, oologie. (Jiný případ je sloveso oočkovat.)

Heslo 668/1097
Poslední aktualizace obsahu webu:   18 12 2018